Category Archives: Uncategorized

Lightspace Technologies ir noslēdzis 2019. gada 15. aprīlī līgumu Nr.SKV-L-2019/51 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.